เที่ยวใกล้ไทย

เที่ยวใกล้ไทย กัวลาลัมเปอร์ เมืองแห่งประวัติศาสตร์อีกแห่ง ในอาเซียนที่มีประวัติศาสตร์ เที่ยวต่างประเทศ

เที่ยวใกล้ไทย สถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ กับประเทศมาเลเซีย เมืองกัวลาลัมเปอร์ มีประวัติ เป็นอย่างไร?

เที่ยวใกล้ไทย สถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ กัวลาลัมเปอร์ เป็นเมืองหลวงขนาดใหญ่ ของประเทศมาเลเซีย โดยสามารถอ่านออกเสียงเป็นมลายูได้ว่า กัวลาลุมปูร์ และมักถูกเรียกย่อว่า KL เมืองหลวงแห่งนี้ล้อมรอบด้วย ที่เที่ยวยอดฮิต ดินแดนสหพันธ์ของมาเลเซีย ( Malaysian Federal Territories ) ล้อมรอบรัฐเซอลาโงร์ บนชายฝั่งตะวันตกตอนกลางของคาบสมุทรมลายู ในอดีตเมืองแห่งนี้เคยอยู่ภายใต้การปกครอง ของอาณานิคมโปตุเกสที่ได้ เข้ามาตั้งรกรากยังที่นี้โดยมี เมืองมะละกา สถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ เป็นศูนย์กลางอำนาจในคาบสมุทรมลายู ทริปโดนใจ

และด้วยเชื้อสายส่วนใหญ่ของคนในประเทศ เป็นชาวมลายูได้ผสมเข้ากับ ชาติพันธุ์ต่างๆที่เข้าไปอยู่อาศัยในภายหลัง โดยเฉพาะชาวมาเลเชื้อสายจีน หรือเชื้อสายชาวอินเดียที่เข้ามาค้าขาย และตั้งรกรากอยู่ที่แห่งนี้ นับว่ากัวลาลัมเปอร์นั้น เป็นเมืองที่มีคนต่างชาติพันธุ์อยู่อาศัย รวมกันมากที่สุดนั้นเอง ด้วยความหลากหลายนี้เอง ที่เที่ยวธรรมชาติ

ในช่วงแรกนั้นเกิดความขัดแย้งกัน จนกระทั่งมีรัฐบาลกลาง ที่ให้อำนาจกับทุกกลุ่มได้บริหาร จึงทำให้ปัญหาเรื่องชนชาติลดน้อยลงไป และด้วยที่ตั้งของประเทศมาเลเซีย สถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ ที่อยู่ด้านล่างสุดของพื้นที่ และมีดินแดนติดกับทะเลคาบสมุทรมลายู อันเป็นแหล่งพ่อค้าจากตะวันตก ที่เดินทางเข้ามายังดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เที่ยวไหนใช้งบน้อย

โดยดินแดนแถบนี้ขึ้นชื่อเรื่องเครื่องเทศ และของป่าเป็นอย่างมากเลยทีเดียว จึงทำให้ประเทศต่างๆในยุโรปต่าง อยากเดินทางมาแสวงหา วัตถุดิบจำนวนมาก เพื่อเป็นการผูกขาดทางการตลาด โดยโปตุเกสเองที่ยิ่งใหญ่ได้ในอดีต เพราะเป็นประเทศแรกๆที่สามารถ เดินเรือมาไกลจนถึงเอเชียนั้นเอง จึงทำให้เข้าถึงแหล่งเครื่องเทศ เที่ยวหน้าร้อน

ที่ในช่วงเวลานั้นมีราคามหาศาลเลยทีเดียว เพราะถือว่าเป็นพืชที่ไม่มีในยุโรปนั้นเอง และด้วยจุดเด่นของเมืองแห่งนี้เอง จึงเป็นเมืองท่าแห่งหนึ่งที่มีความสำคัญ กับมาเลเซียมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ช่วงอาณานิคมจนถึงปัจจุบัน ที่เมืองแห่งนี้มีความเจริญเป็นอย่างมาก ในแง่ของนวัตกรรมหรือความเป็นอยู่ นับว่าเป็นอีกเมืองหนึ่งที่เข้ากับยุคสมัยใหม่ ที่กำลังมานั้นเอง

เที่ยวใกล้ไทย

เที่ยวใกล้ไทย ที่กัวลาลัมเปอร์ เที่ยวต่างประเทศ มีสิ่งที่น่าสนใจอย่างไร?

ประเทศมาเลเซียดินแดนส่วนใหญ่จะเป็นเกาะ และตั้งอยู่ตรงแหลมปลายสุด ที่ติดกับประเทศอินโดนีเซีย และเกาะอื่นๆอีกมากมาย เที่ยวต่างประเทศ ด้วยช่องแคบตรงปลายแหลมสุดนี้เอง จึงเป็นเส้นทางเดินเรือการค้า ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่เรือสินค้า ต้องเดินทางผ่านช่องแคบนี้เพื่อ เข้าสู่ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นเอง และด้วยผลประโยชน์จากเรือสินค้าผ่าน ทำให้มาเลเซียเองได้รับกำไรจากการเก็บภาษี ที่เรือสินค้าต้องผ่านท่าของประเทศตนเอง จึงทำให้เมืองแห่งนี้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว สถานที่ท่องเที่ยวในเอเชีย

จากการค้าและการเก็บภาษีเรือสินค้านั้นเง ด้วยดินแดนที่เป็นประวัติศาสตร์ ชาวชวามาตั้งแต่โบราณที่มีอารยธรรม เที่ยวต่างประเทศ เก่าแก่หลายพันปีและการกำเนิดขึ้น ของศาสนาเก่าในประเทศอย่าง ฮินดู ปัจจุบันได้ถูกกลืนด้วยศาสนา อิสลาม ที่มาจากพ่อค้าอาหรับจากดินแดน ตะวันออกกลางที่ล่องเรือ เที่ยวไหนดีวันหยุด

เข้ามาค้าขายยังดินแดนทางใต้ จึงทำให้ประเทศส่วนใหญ่ ทางใต้ของเรานับถือศาสนาอิสลามนั้นเอง นอกจากนี้ยังแฝงมาด้วยวัฒนธรรม และการปกครองที่ทำให้มาเลเซียนั้น มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และความเชื่อในทางศาสนา ที่ผู้คนอาศัยอยู่รวมกันได้ในเมืองแห่งนี้นั้นเอง นอกจากนี้เมืองกัวลาลัมเปอร์ ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่เที่ยวในเอเชีย

ดึงดูดผุ้คนจากที่ต่างๆ ให้มาสัมผัสความเจริญปลายสุดของด้ามขวานนั้นเอง และด้วยประเทศมาเลเซียติดกับไทย จึงทำให้มีชุมชนคนไทยในอดีต ที่ไม่สามารถ กลับดินแดนของตนเองได้ ในสมัยที่สยามเองได้เคยปกครองดินแดน ของมาเลเซียบ้างส่วนนั้นเอง จนกระทั่งภายหลังที่มีการ ขีดเส้นแบ่งประเทศ เที่ยวช่วงหยุดยาว

และด้วยประเทศอาณานิคมที่มีอำนาจ ในการกำหนดและแบ่งเขตการปกครอง ทำให้ดินแดนที่เคยเป็นของไทย ต้องยกให้กับเจ้าอาณานิคมอย่างอังกฤษ ที่เข้ามาปกครองมาเลเซียในช่วงหลัง และยังเป็นรากฐานให้มาเลเซียมีการเติบโต ทางระบบเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน

เที่ยวใกล้ไทย ไปต่างประเทศ ประเทศน่าเที่ยว ประเทศที่น่าไป อย่างกัวลาลัมเปอร์ สถานที่ท่องเที่ยว เป็นอย่างไร?

ไปต่างประเทศ ประเทศน่าเที่ยว ประเทศที่น่าไป เมืองแห่งนี้มีความน่าสนใจ ในเรื่องของสถาปัตยกรรมสถานที่ต่างๆ ด้วยความที่เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในประเทศ ทำให้มีพื้นที่แบ่งออกเป็นหลายโซน และหลากหลายวัฒนธรรมด้วย ที่บ่งชี้ให้เห็นเอกลักษณ์ของคนแต่ละชุมชน ทำให้การเดินทางในเมืองนี้ อาจต้องใช้เวลาหลายวันซะหน่อย ในการเดินชมสถานที่ต่างๆ ที่เป็นไฮไลท์ของเมืองแห่งนี้ อันเป็นหน้าเป็นตาของชาวมาเลเซียนั้นเอง และด้วยพื้นเพที่เคยเป็นอาณาจักร ของชาวชวา มลายูมาก่อนที่ปกครองดินแดนแถบนี้ ไปต่างประเทศ

ประเทศน่าเที่ยว ประเทศที่น่าไป เป็นรากเง้าทางวัฒนธรรมและเชื้อสาย ที่ปะปนกันในสังคมปัจจุบันนั้นเอง สถานที่ท่องเที่ยวแรกคือ มัสยิดสีชมพู ( Putra Mosque ) มัสยิดแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับสถานี Putrajaya & Cyber Jaya บรรยากาศโดยรอบที่ตั้งของมัสยิด เต็มไปด้วยแม่น้ำและภูเขา ในการเดินทางมาเที่ยวที่นี้ควรแต่งกาย

ให้เรียบร้อยซะหน่อยเพราะที่แห่งนี้ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของที่นี้นั้นเอง และด้วยเอกลักษณ์ของมัสยิดแห่งนี้คือ สีชมพูที่เด่นสง่าถ้าหากมองในระยะไกล และด้วยความใหญ่โตนี้เอง ทำให้เราเดินชมกันจนเหนื่อยเลยทีเดียว อีกทั้งยังมี เปอร์ดานาปุตรา อาคารโดมสีเขียวทำเนียบรัฐบาลนั้นเอง การแกะสลักลวดลายภายในมัสยิด

มีงานช่างที่มีความประณีตอย่างมาก และด้วยบรรยากาศริมแม่น้ำ ที่ทำให้สถานที่แห่งนี้มีความร่มเย็น แก่ผู้เดินทางมาศาสนสถานแห่งนี้นั้นเอง สถานที่ต่อไปคือ ไชน่าทาวน์ ( Petaling Street ) เป็นย่านที่ให้ความรู้สึกเหมือน เยาวราชบ้านเราอย่างมากเลยทีเดียว เพราะที่แห่งนี้จะเต็มไปด้วยร้านอาหาร รวมถึงสิ่งของ ก็อปวางขายมากมาย

และด้วยย่านนี้เองเป็นที่ตั้งรกรากแรกๆ ของชาวจีนที่อพยพมาที่เมืองแห่งนี้นั้นเอง นอกจากนี้ยังมีร้านคาเฟ่เก๋ๆมากมาย ที่ให้อารมณ์แบบจีนโบราณเลยทีเดียว อย่างร้าน Leaf & Co ไปต่างประเทศ ประเทศน่าเที่ยว ประเทศที่น่าไป เป็นร้านชื่อดังในย่านนี้ ที่ให้บรรยากาศจีนโบราณ รวมไปถึงเครื่องดื่มที่เรียกได้ว่า จะต้องหลงรักเลยทีเดียว

นอกจากนี้ย่านนี้ยังขึ้นชื่อในเรื่องอาหาร ที่เรียกได้ว่ามีความคล้ายกับบ้านเราอย่างมาก เราจะเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวมากมาย ที่นับว่าเป็นรสชาติของคนจีนมาเลเลยทีเดียว ด้วยส่วนใหญ่แล้วคนมาเลนับถือศาสนาอิสลาม ร้านต่างๆรวมถึงผู้คนที่นี้นิยมบริโภคเนื้อกัน จึงทำให้ร้านต่างๆมีแต่ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อรวมถึงเมนูอื่นๆอีกด้วย เราไปกันต่อที่ สถานีรถไฟกัวลาลัมเปอร์ ( Kuala Lumpur Railway Station )

เป็นสถานีรถไฟหลักของเมืองนี้เลยทีเดียว และด้วยสถาปัตยกรรมของสถานีนี้ ได้รับการออกแบบโดยชาวอังกฤษที่ชื่อ Arthur Benison Hubback ในยุคที่อังกฤษปกครองอาณานิคมแห่งนี้ และตัวอาคารนี้ที่มีความคล้่ายกับ แบบสถานีรถไฟอิโปห์อีกด้วย เพราะคนออกแบบเป็นคนเดียวกัน เป็นสถานที่สุดแสนคลาสสิค เหมาะแก่การมาถ่ายรูปเที่ยวชม วิวต่างประเทศสวยๆ

สถาปัตยกรรมของที่นี้ให้อารมณ์ แบบเดียวกันกับหัวลำโพงบ้านเรานั้นเอง ปัจจุบันยังเป็นสถานีรถไฟที่ถูกใช้อยู่ และเชื่อมต่อกันสถานีอื่นๆที่วิ่งทั่วเมืองนี้นั้นเอง สถานที่สุดท้ายคือ ตึกแฝด ( Petronas Tower ) เป็นตึกที่เป็นไฮไลท์ของประเทศมาเลเซียเลยทีเดียว เพราะด้วยความสูงกว่า 452 เมตร มีทั้งหมด 88 ชั้น และด้วยที่ตั้งของตึกแห่งนี้ ไปต่างประเทศต้องเตรียมอะไรบ้าง

อยู่ใจกลางเมืองเลยก็ว่าได้ ที่ด้านหน้ามีสวนสาธารณะ เป็นสถานที่รวมตัวกันของคนออกกำลังกายในเมือง และด้วยความสูงของตึกแฝดแห่งนี้ นับว่าต้องขึ้นไปชมวิวยังชั้นที่ 86 เพื่อที่ได้สัมผัสกับวิวได้ครบ 360 องศา หากใครที่กลัวความสูงก็ต้องดูแลตัวเองกันหน่อย แต่ด้วยวิวที่สวยงามขนาดนี้ คุ้มค่าอย่างมากกับการขึ้นมาถึงชั้นบนสุดของตึกแห่งนี้นั้นเอง สถานที่ท่องเที่ยวของกัวลาลัมเปอร์ ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยว อีกมากอันเป็นไฮไลท์ของประเทศมาเลเซีย ที่จะทำให้คุณจดจำกับการเดินทางนี้ ไปด้วยความทรงจำที่ดีอย่างแน่นอน ที่เที่ยวทั่วโลก

เที่ยวใกล้ไทย

ที่เที่ยวต่างประเทศ ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า ปัจจุบันกัวลาลัมเปอร์เป็นอย่างไร?

ที่เที่ยวต่างประเทศ ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า ด้วยเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซีย ที่เติบโตในทุกๆปีกับการส่งออก และอุตสาหกรรมที่ทำให้ประเทศนี้ มีความเจริญนั้นเองจนสามารถ พัฒนาหลายๆด้านจนทำให้ เมืองแห่งนี้มีความเป็นระเบียบ รวมไปถึงสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ล้วนเป็นนวัตกรรมสมัยใหม่ ที่เที่ยวต่างแดน

ที่เที่ยวต่างประเทศ ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมนั้นเอง และด้วยความที่เป็นเมืองใหญ่โต ทำให้มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ และชุมชนที่อาศัยอยู่กันโดยรอบ แต่ด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาตินี้เอง กลับทำให้ประเทศนี้มีเสถียรภาพ ในการพัฒนาที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมนั้นเอง จึงทำให้ประเทศนี้ประสบความสำเร็จ ในการอาศัยอยู่ร่วมกันของคนในชาติที่ต่างศาสนา และที่มานั้นเอง ที่เที่ยวญี่ปุ่นยอดฮิต

ประเทศที่น่าเที่ยว เที่ยวด้วยตัวเอง สรุปการเดินทางไปกัวลาลัมเปอร์เป็นอย่างไร?

ประเทศที่น่าเที่ยว เที่ยวด้วยตัวเอง เป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยว หลากหลายอันเป็นวัฒนธรรม ของชาวมาเลเซียที่อาศัยอยู่รวมกัน ที่ทำให้เมืองนี้มีเอกลักษณ์เป็นอย่างมาก และด้วยการเติบโตของเศรษฐกิจ ทำให้เมืองหลวงแห่งนี้ มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ รวมไปถึงสถาปัตยกรรมของตัวอาคารต่างๆ ประเทศที่น่าเที่ยว ที่เที่ยวจีนยอดฮิต

เที่ยวด้วยตัวเอง ที่เป็นมรดกจากยุคสมัยอาณานิคม หรือแม้กระทั่งสถาปัตยกรรมยุคใหม่ อันเป็นที่โด่งดังของประเทศมาเลเซียนั้นเอง ประเทศที่น่าเที่ยว เที่ยวด้วยตัวเอง และด้วยความคุ้มค่าของการ ท่องเที่ยวในมาเลเซียที่เป็นธรรมชาติแล้ว เมืองแห่งนี้ยังมอบวัฒนธรรมและความใหม่ ให้กับการท่องเที่ยวในมาเลเซียนั้นเอง หากใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวศึกษาวัฒนธรรม แล้วละก็จะต้องหลงรักเมืองแห่งนี้ อย่างแน่นอนเลยทีเดียว ทัวร์เอเชีย

จึงทำให้มองว่า กัวลาลัมเปอร์ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของมาเลเซีย มาตั้งแต่ยุคอาณานิคมเลยทีเดียว เพราะด้วยที่ตั้งทางทะเลที่เชื่อมต่อกับ ตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกัน ทำให้เป็นศูนย์กลางทางการค้า ทางทะเลในแถบนี้นั้นเอง และด้วยในปัจจุบันที่มีการค้นพบ พลังงานต่างๆใต้ท้องทะเล ยิ่งเป็นส่วนในการพัฒนาของประเทศนี้ ทัวร์อเมริกาเหนือ

ที่ส่งออกพลังงานรวมถึงนำกลับมา พัฒนาในด้านต่างๆของประเทศ จนทำให้มาเลเซียนั้นมีอัตราการเติบโต ทางเศรษฐกิจติดอันดับแถวหน้า ในอาเซียนเลยทีเดียว ถึงแม้ภูมิประเทศส่วนใหญ่จะติดกับทะเล และพบเจอกับปัญหาน้ำทะเลหนุน ที่ค่อยๆกัดเซาะแผ่นดิน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตของประเทศ แห่งนี้เลยทีเดียวที่จะต้องหาคำตอบกันต่อไป ทัวร์อาหรับ

ที่เที่ยวอิตาลี

เกมมือถือออกใหม่

ของฝากสุดอินดี้

เที่ยวแอฟริกา

เกมดังอีสปอร์ต