ที่เที่ยวแอฟริกา

ที่เที่ยวแอฟริกา โกตดิวัวร์ ประเทศหนึ่งในทวีปแอฟริกาตะวันตก

ที่เที่ยวแอฟริกา โกตดิวัวร์ ประวัติ เป็นอย่างไร?

ที่เที่ยวแอฟริกา โกตดิวัวร์ รู้จักกันในอีกชื่อว่า ไอวอรีโคสต์ ( Ivory Coast ) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐโกตดิวัวค์ ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาตะวันตก ติด กับประเทศกินี และประเทศไลบีเรีย ทิศเหนือของประเทศติดกับประเทศมาลี และประเทศบูร์กินาฟาโซ ทางทิศตะวันออกติดกับประเทศกานา ทิศใต้ติดกับอ่าวกินี ในช่วงยุคหนึ่งโกตดิวัวร์นับว่า เป็นประเทศหนึ่งที่เจริญที่สุดในแอฟริกา

ซึ่งมีอดีตย้อนกลับไปช่วงยุคอาณานิคม ที่ประเทศแห่งนี้ ตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของฝรั่งเศส ซึ่งนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัด ที่อยู่ในเขตการปกครองของฝรั่งเศส ที่ครอบคลุมทั้งแอฟริกาตะวันตก โดยมีรัฐบาลของตัวเองอยู่ในประชาคมฝรั่งเศส ( French Community )

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2501 และหลังจากนั้นไม่กี่ปี โกตดิวัวร์ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส เมื่อ 7 ส.ค. พ.ศ. 2503 ในปีเดียวกันนั้นเองในเดือนตุลาคม ดร.Houphouet – Boigny ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็น ประธานาธิบดี โดยขึ้นอยู่กับสังกัดพรรค PDCI – RDA

เป็นพรรคการเมืองเดียวที่ถูกต้องตามกฎหมาย ในช่วงยุคเริ่มต้นที่ฝรั่งเศสได้วางโครงสร้างเอาไว้ ทำให้ในช่วงแรกเริ่มการก่อตั้งรัฐบาล ฝรั่งเศสคอยให้การสนุบสนุนทางด้านการเงิน ทำให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ภายในประเทศนั้นมี

การเติบโตที่สูงที่สุดในทวีปแห่งนี้นั้นเอง เพื่อเป็นการแข่งขันกับแอฟริกาตะวันออก ที่เป็นฝั่งอังกฤษปกครองนั้นเอง ถึงแม้ประเทศจะเจริญแต่ก็ยังมีกลุ่ม ที่เป็นคู่ขัดแย้งและคู่แข่งของประธานาธิบดี แต่ก็สามารถดำรงตำแหน่งมาได้อย่างยาวนาน

ถึง 6 สมัยด้วยกัน จนกระทั่ง Houphouet – Boigny ได้ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2536 หลังจากนั้นเองการเมืองภายในประเทศ เริ่มเข้าสู่ความวุ่นวายเมื่อรัฐบาลในยุคต่อมานั้น มีการบริหารงานที่มีการคอรัปชั่น รวมถึงปราบปรามผู้เห็นต่างทางการเมือง

และฝ่ายค้านที่ถูกกำจัดด้วยความรุนแรง จนถึงขั้น IMF และ EU ต้องระงับการช่วยเหลือทางการเงิน เพราะเนื่องจากการทุจริตในรัฐบาลนั้นเอง หลังจากนั้นก็ได้เข้าสู่ยุคเผด็จการ พลเอก Robert Guei ได้นำคณะทหารยึดอำนาจ และปลดประธานาธิบดี Bedie

ออกจากตำแหน่ง จากนั้นเริ่มก่อตั้งคณะกรรมการกู้ภัยสาธารณะแห่งชาติ นับว่าเป็นความน่าเสียดาย ทางเศรษฐกิจของประเทศ ที่นับว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ แต่กลับต้องมาสูญเสียเพราะการเมืองภายในนั้นเอง

ที่เที่ยวแอฟริกา

โกตดิวัวร์มีความสำคัญอย่างไรในภูมิภาคนี้?

ด้วยความอุดมสมบูรณ์ในดินแดนแห่งนี้ ที่เหล่าประเทศมหาอำนาจ อาณานิคมต่างๆมองหาทรัพยากร ในดินแดนต่างๆเพื่อทำการปกครอง โดยโกตดิวัวร์นั้น ตั้งอยู่ทางแอฟริกาตะวันตก ซึ่งถือว่าเป็นเส้นทางเดินเรือเก่าแก่ ในการเดินทางไปยังเอเชียที่ต้องอ้อมแหลม ทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกานั้นเอง โดยในอดีตนั้นสองมหาอำนาจอย่าง อังกฤษ และฝรั่งเศส ต่างเป็นคู่ขัดแย้งมาอย่างยาวนาน

รวมถึงการมองหาทรัพยากร เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งขึ้น ทำให้อังกฤษและฝรั่งเศสแบ่งแยกการปกครอง ของทวีปแอฟริกาออกเป็นสองฝั่งคือ ตะวันตกจะเป็นฝรั่งเศสดูแล และตะวันออกอังกฤษจะปกครองนั้นเอง เพื่อไม่ให้สองอำนาจห่ำหั่นกันนั้นเอง

ทำให้การค้นพบทวีปแห่งนี้ นำไปสู่วัฒนาการต่างๆรวมไปถึงวัตถุดิบต่างๆ ได้เดินทางเข้าสู่ยุโรปโดยง่าย รวมถึงการค้นพบทองคำในดินแดนแห่งนี้ ที่ฝรั่งเศสปกครองทางด้านตะวันตก นับว่าเป็นการสร้างความมั่งคั่ง ให้กับประเทศอาณานิคมรวมถึงโกตดิวัวร์ด้วยเช่นกัน

ด้วยความที่เป็นประเทศอันอุดมสมบูรณ์ จึงทำให้ประเทศนี้ที่อยู่ใต้การปกครอง ของฝรั่งเศส กลับเติบโตอย่างก้าวกระโดด ถ้าเทียบจากประเทศอื่นๆรอบข้างนั้นเอง ปัจจุบันประเทศได้เปลี่ยนแปลง รูปแบบไปอย่างมากเพราะ ด้วย เหตุการณ์ทางการเมืองที่ไม่สงบมาหลายสิบปี

ทำให้ความสวยงามรวมถึงความมั่งคั่ง ของประเทศแห่งนี้กลับลดลง และหลงเหลือแต่เพียงความทรงจำ ที่ครั้งหนึ่งประเทศแห่งนี้กลายเป็น ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้เลยทีเดียว 

ที่เที่ยวแอฟริกา โกตดิวัวร์สถานที่ท่องเที่ยว เป็นอย่างไร?

ประเทศแห่งนี้นับว่าเป็นพื้นที่ ทางธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ อีกแห่งหนึ่งของแอฟริกา ที่นับว่าเป็นสิ่งดูงดูดการท่องเที่ยว ประเทศนี้เป็นอย่างมากนั้นเอง และด้วยประวัติศาสตร์ของประเทศ อันรุ่งเรืองในยุคหนึ่งที่เคยถูกฝรั่งเศสปกครอง เป็นอาณานิคมซึ่งเป็นประเทศอีกประเทศหนึ่ง ที่เป็นมรดกจากยุคอาณานิคมนั้นเอง รวมถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นของที่นีั้ อันมีประวัติอย่างยาวนานและเต็มไปด้วย

ฟอสซิลโครงกระดูกสัตว์ในอดีตที่สูญพันธ์ุ หรือแม้กระทั่งสัตว์ป่าอื่นๆที่อาศัย อยู่ในดินแดนแห่งนี้นั้นเอง สถานที่ท่องเที่ยวแรกคือ อุทยานแห่งชาติตาอี ( Parc National de Tai ) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ใกล้กับเขตแดนประเทศไลบีเรีย

ที่แห่งนี้เป็นป่าเก่าแก่ดึกดำบรรพ์ อีกแห่งหนึ่งของทวีปแอฟริกา และยังเป็นที่สุดท้ายที่ยังคงอุดมสมบูรณ์อยู่นั้นเอง ผืนป่าแห่งนี้มีพื้นที่กว่า 3,400 ตารางกิโลเมตร ผืนป่าแห่งนี้มีพืชพรรณท้องถิ่นมากมาย ที่มีให้เห็นแค่ที่นี้ที่เดียวเท่านั้น

รวมไปถึงสัตว์ป่าต่างๆหลากชนิด อาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้มาอย่างยาวนาน รวมถึงสัตว์ป่าพันธ์ุหายาก ที่ได้รับการสงวนเอาไว้นั้นเอง ความเป็นธรรมชาติของที่นี้ ได้มีไกด์ท้องถิ่นมาเป็นผู้นำทาง เดินป่าชมความสวยงามของที่นี้ ที่มีแม่น้ำไหลตัดผ่านที่แห่งนี้อีกด้วย

นับว่าเป็นประสบการณ์เดินป่าที่ดีเลยทีเดียว สถานที่ต่อไปคือ พิพิธภัณฑ์ Civilisations de Cote d’lvoire พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ในเมือง Plateau , Abidjan เป็นสถานที่รวบรวมวัตถุทางประวัติศาสตร์ ของประเทศแห่งนี้ที่มีมาอย่างยาวนาน

สิ่งของต่างๆที่แสดงให้เห็นยุคสมัยของประเทศนี้ รวมถึงอารยธรรมโบราณที่แสดง ศิลปะโบราณเล่าเรื่องผ่าน รูปปั้นต่างๆที่พาให้เราเห็นรากเง้า ของวัฒนธรรมโบราณที่ถูกจัดแสดงไว้ที่นี้นั้นเอง นอกจากนี้ยังมีโครงกระดูกสัตว์ต่างๆ รวมถึงฟอสซิลโครงกระดูกช้างแมมมอธ

ที่เคยอยู่อาศัยในดินแดนแห่งนี้ ในสมัยยุค น้ำแข็งนั้นเอง จนกระทั่งโลกเปลี่ยนไปแผ่นดินแอฟริกา ได้แยกออกจากยุโรปจนมาถึงที่ตั้งปัจจุบันนั้นเอง นับว่าที่แห่งนี้เป็นสถานที่รวบรวมวัตถุทางประวัติศาสตร์ ที่มีความน่าสนใจอีกแห่งหนึ่งนั้นเอง

เราไปกันต่อที่ มหาวิหาร The Basillica of Our Lady of Peace of Yamoussoukro เป็นมหาวิหารโบสถ์คาธอลิค สร้างอุทิศให้กับ Our Lady of Peace ในยามูซูโกร ซึ่งเป็นเมืองหลวงของโกตติวัวร์ Guinness World Recore

ให้โบสถ์แห่งนี้ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยพื้นที่กว่า 30,000 ตารางกิโลเมตร และด้วยความสูงกว่า 158 เมตร ที่แห่งนี้เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรม ยุคเรอแนซ็องส์ สร้างโดยสถาปนิก ปิแยร์ ฟาคูรี่ ชาวฝรั่งเศส สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2533

และเปิดให้เยี่ยมชมในปีเดียวกันด้วยนั้นเอง กลายเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่ง อันเป็นไฮไลท์ของประเทศแห่งนี้นั้นเอง สถานที่สุดท้ายคือ หาด Bassam Beach ตั้งอยู่ในเมือง Abidjan เป็นหาดอีกแห่งที่ได้รับความนิยม

ของนักท่องเที่ยวมาพักผ่อน ในการมานั่งรับบรรยากาศริมทะเล ชายฝั่งทางตะวันตกของแอฟริกา นอกจากนี้ยังมีอาหารทะเลหลากหลาย ให้ได้ลิ้มลองรสชาติ ความวิเศษของหาดนี้คือ เป็นหาดที่โอบล้อมน้ำทะเลที่เป็นแอ่ง

เกิดขึ้นตามธรรมชาติจึงทำให้ ที่แห่งนี้เป็นไฮไลท์หนึ่ง ของการท่องเที่ยวในประเทศนี้ นอกจากป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์แล้ว ยังมีชายหาดที่สวยงามแห่งนี้ด้วยนั้นเอง สถานที่ท่องเที่ยวในโกตติวัวร์ ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ยังคงมี สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ รวมถึงประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ของประเทศนั้นเอง

ที่เที่ยวแอฟริกา

ปัจจุบันโกตติวัวร์เป็นอย่างไร?

หลังจากผ่านยุครุ่งเรืองของประเทศ ที่ทำให้ประเทศแห่งเป็นศูนย์กลาง ทางเศรษฐกิจของภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก หลังจากเข้าสู่ยุคมืดของเผด็จการทหาร ที่ทำให้ประเทศแห่งนี้ถอยหลังลง จนเป็นที่น่าเสียดายจากมหาอำนาจต่างๆ รวมถึงฝรั่งเศสเจ้าอาณานิคมเก่า ที่ประเทศแห่งนี้มีระบบเศรษฐกิจถอยหลังลง จากการคอรัปชั่นและการสืบทอดอำนาจอันยาวนานนั้นเอง

ปัจจุบันหลังจากผ่านยุคเผด็จการทหาร ประเทศได้เริ่มที่จะฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจ ที่มีการส่งออกสินค้าเกษตรอย่าง เมล็ดโกโก้ โกโก้แมส ยางพารา เนยโกโก้ นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรสำคัญ อีกมากมายที่พาให้ประเทศนี้

ร่ำรวยมาแต่อดีตนั้นคือ ปิโตเลียม ก๊าชธรรมชาติ เพชร แมงกานีส แร่เหล็ก ทองคำ และอุตสาหกรรมน้ำมัน นับว่าเป็นดินแดนอุดมสมบูรณ์อีกแห่งหนึ่ง ในโลกเลยทีเดียว

สรุปการท่องเที่ยวโกตติวัวร์เป็นอย่างไร?

ด้วยพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ของประเทศ ทำให้ประเทศแห่งนี้มีสถานที่ทางธรรมชาติมากมาย จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว อันเป็นไฮไลท์อีกแห่งหนึ่งของประเทศ และยังพาให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศ ป่าดงดิบในแอฟริกาตะวันตก ที่มีอายุเก่าแก่เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้โบราณ ตกทอดมาจากอดีต ให้เราได้สัมผัสความสวยงามของป่าแห่งนี้นั้นเอง นอกจากนี้วัฒนธรรมท้องถิ่น

ของที่นี้ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว อย่าง อบอุ่น ประชาชนของที่นี้รู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก เมื่อเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางในประเทศ จึงกลายเป็นอัธยาศัยที่ดีของคนในชุมชน ที่มอบให้กับเรานั้นเอง จึงทำให้มองว่า

โกตติวัวร์ เป็นประเทศที่ครั้งหนึ่งเคย มีความร่ำรวยมาจากการค้า และอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีมากมายในประเทศเล็กๆแห่งนี้ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกปกครอง โดยอาณานิคมฝรั่งเศสที่ปกครอง ดินแดนในแอฟริกาตะวันตกนั้นเอง จึงทำให้ได้รับอิทธิพลจากยุคอาณานิคม พาให้ประเทศแห่งนี้ มีเอกลักษณ์ผลักดันตนเอง ให้เป็นที่รู้จักกับคนทั้งโลกได้รู้จักนั้นเอง

เมืองในฝรั่งเศส

เกมส์นอกเปิดใหม่

ของฝากแบบไทยๆ

ที่เที่ยวในญี่ปุ่น

ทีมอีสปอร์ตจีน